O firmie

VISBETO, Ltd., to nowo utworzona spółka powstała w 2013 roku. Spółka buduje i rozwija program produkcji VISBET Pribram s.r.o. Firma VISBET jest zaangażowana w technologię wibracji, powstała po  prywatyzacji VZUP. Zespół inżynierów, który pracował wspólnie nad rozwojem urządzeń wibrujących swoją wiedzą i umiejętnościami przyczynili się do dalszego dynamicznego rozwoju firmy. Jesteśmy dumni, że udało nam się przejąć część procesu produkcyjnego i ponownie go uruchomić dostosowując go do nowych warunków oraz wymagań co pozwoliło na rozwój firmy, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz poszerzenie palety oferowanych wyrobów.

Naszym podstawowym rodzajem działalności jest produkcja i innowacja techniki wibracyjnej, która jest powszechnie stosowana w odlewniach, hutach, piaskowniach, kruszarniach, cementowniach, kotłach, spalarniach i instalacjach segregacji odpadów, przemyśle wapiennym, uzdatnianiu wody, hutach szkła, w przemyśle spożywczym, chemicznym, produkcji tworzyw sztucznych i w wielu innych sektorach.

Zmiana organizacji pracy, unowocześnienie oraz ulepszenie procesów produkcji spowodowało skrócenie terminów dostawy gotowego produktu do klienta od 4 do 6 tygodni, przy każdorazowym uwzględnieniu indywidualnych wymogów dotyczących oferowanych urządzeń dostosowanych dla poszczególnych wymagań klientów.

Od 4 września 2015 roku nasza firma posiada certyfikat systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001 : 2008