Technika wibracyjna

Urządzenia wibracyjne przeznaczone są do transportu lub przetwarzania technologicznego niesklejających się materiałów sypkich z komponentów o niskiej zawartości pyłu, gdzie minimalna wielkość ziarna wynosi 0,1 mm.

Prostota i solidność konstrukcji, prosty rodzaju transportu, niskie zużycie energii, wysoka niezawodność, niskie koszty utrzymania, kontrola zasilania i wdrożenie ciśnieniowych szlaków komunikacyjnych zdecydowanie preferują zastosowanie technologii wibracji nad innymi technologiami w różnych dziedzinach działalności.

Odlewnie, huty, piaskownie, kruszarnie, cementownie, spalarnie śmieci, kamieniołomy wapienia, zakłady uzdatniania wody, fabryki szkła, przemysł spożywczy, przemysł chemiczny, w produkcji tworzyw sztucznych i w innych sektorach mogą być stosowane:

• rury wibracyjne i podajniki korytowe,

• rury wibracyjne i koryta z liniami  montowanymi na trasach pionowych i poziomych,

• przesiewacze wibracyjne okrągłe, eliptyczne i liniowe,

• wibracyjne pojazdy załadunkowe do dozowania materiałów wsadowych do pieców indukcyjnych

• zastosowanie urządzeń wibrujących do różnych procesów technologicznych, takich jak odlewanie, łamanie, kruszenie brył, suszenie, chłodzenie, osuszanie, opróżnianie, mycie, zagęszczanie i oczyszczanie pojemników.